درباره ما                 


اين سايت با آدرس www.imam-khomeini.com از سايت هاي تخصصي در مورد بنيانگذار جمهوري اسلامي است كه تلاش دارد مقالات و مطالب متنوعي پيرامون زندگي، افكار و انديشه امام خميني (ره) ارائه نمايد.

 

اين سايت به پنج زبان فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و تركي مي باشد. و هدف آن ايجاد ارتباط فرهنگي با انديشمندان ساير ملل و تبادل اطلاعات است.

 

انتظار ما از شما بيننده عزيز اين است كه با انتقادها و پيشنهادهاي خود در هر چه پربارتر شدن این سایت ما را یاری فرماييد.

 

                                                                                                                                                                                                                                         با سپاس

 Share |
تعداد بازدید:  2711
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها