بعض احكام نماز جماعت‏                 


بعض احكام نماز جماعت‏

س 15- مفاد رساله توضيح المسائل حضرت آيت اللهى در مورد كسى كه در نماز جماعت پشت ستون ايستاده باشد اين است كه اگر از جلو اتصال نداشته باشد نمازش اشكال دارد، آيا در صورتى كه از يكى از دو طرف اتصال داشته باشد و صف جلو را هم ببيند باز هم نمازش اشكال دارد؟

ج اشكال ندارد.

س 16- در حال تجافى «1» در نماز جماعت آيا مأموم مى‏تواند ساكت بنشيند و يا بايد تشهد يا تسبيح را به نحو واجب تخييرى بگويد؟ و همچنين اگر تجافى را عمداً يا جهلًا يا سهواً ترك كند به نماز يا جماعتش ضرر وارد مى‏آيد يا نه؟

ج ذكر و تسبيح لازم نيست ولى احوط آن است كه تجافى كند و اگر نكرد جماعتش يا نمازش باطل نمى‏شود.

س 17- در سابق اجازه نمى‏فرموديد كه نماز عيدين (فطر و قربان) به جماعت خوانده شود اخيرا شنيده شده كه اجازه فرموده‏ايد، آيا صحيح است؟

ج احتياط واجب آن است كه آن را به جماعت نخوانند مگر به قصد رجاء بلى اگر فقيه عادل يا مأذون از قبل او آن را اقامه كند جماعت خواندن با او مانعى ندارد.

احكام نماز و روزه مسافر

س 18- كسانى كه در طياره يا قطار شغل قهوه‏چى دارند و گاه بگاه هم در وطن خود ده روز و بيشتر مى‏مانند تكليف نماز و روزه آنان چگونه است؟

ج اگر از كارگران قطار و طياره محسوب مى‏شود نماز او تمام و روزه بر او واجب است ولى اگر ده روز در وطن يا در غير وطن توقف نمايند، در سفر اول بعد از آن ده روز حكم مسافر دارند.

س 19- كسى كه در سال دو يا سه سفر مى‏رود كه هر كدام سه يا چهار ماه طول مى‏كشد و بقيه سال را در وطن است تكليفش نسبت به نماز و روزه چگونه است؟

ج اگر سفر شغل او نيست در سفر قصر است.

س 20- چوپانى كه در سال نه ماه همراه گوسفندان مى‏رود بدون آنكه در جايى ده روز بماند و سه ماه زمستان را در وطن خود بسر مى‏برد تكليف نماز و روزه‏اش چيست؟

ج در حالى كه اشتغال به چوپانى دارد اگر به مقدار سفر شرعى هم برود تمام است.

س 21- طلاب قم كه در قم به قصد مدت غير معين مانده‏اند اگر هفته‏اى يك مرتبه مسافرت كنند قصد اقامه آنها به هم مى‏خورد يا آن كه اين اشخاص چون قصد مدت غير معين نموده‏اند وطن آنها محسوب مى‏شود و نماز آنها تمام است؟

ج وطن محسوب نيست و نماز آنها قصر است مگر قصد اقامه كنند.

س 22- آيا مراد از اعراض از وطن آن است كه ديگر بناء بر ماندن دائم نداشته باشد يا آنكه به كلى قطع علاقه كند و املاك خود را بفروشد؟

ج اعراض از ماندن كافى است، لازم نيست ملك خود را بفروشد.

 Share |
تعداد بازدید:  2723
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها