İSLAM İNKILABININ İHRACI                 


İmam Humeyninin konuşmalarında

İSLAM İNKILABININ İHRACI

Çeviren: İsmail Bendiderya-Cafer Bendiderya

Edit: Şaduman Eroğlu

 

ÖNSÖZ

1. BÖLÜM

İNKILABIN İHRACI, İSLAM İNKILABININ KAÇINILMAZ ÖZELLİĞİDİR

Bütün Müslümanlar İrandaki Mukaddes Hareketten Etkilenmekte

İslam Hareketi Bir Ülkeyle Mahsur Değildir

Okulumuzu Yayacağız

Zulüm Altındaki Kitlelerde  Muazzam Patlayış

Düşmanların Bunca Muhalefetlerinin Nedeni İranın Diğer Ülkelere Örnek Olmasıdır

Bağımsızlık ve Hürriyet Işığı Bütün Dünyaya Yayılacaktır

2. BÖLÜM

İSLAM İNKILABININ İHRACI YOLUNDA YILMAZ İRADE VE DÜŞÜNCE

İran Milleti İslam Sancağını Heryerde Dalgalandıracaktır

Gaye, İslamın Cihanşumül Hükümlerini Diriltmektir

İslam Herkesin Hakkıdır

İslam Bayrağı Dünyanın Dört Bir yanında Dalgalanır İnşaallah

Adaleti Uygulayacağımızı Ümid Etmekteyiz

İslam Devletinin Temeli Sevgi ve Kardeşliktir

Dünyanın Bütün Kesimlerinde İslam Bayrağı

Tevhid Bayrağını Diğer Ülkelerde de Dalgalandıralım

Biz  İnkılabımızı  Bütün  Dünyaya  İhraç  Edeceğiz

Güç Sahipleriyle Hesaplaşmalıyız

İslamı Bütün Dünyada Uygulama Safhasına Geçirmeliyiz

İslamın Gücünü Bütün Süper Güçlere Göstermeliyiz

İslamı Heryerde Hayata Geçirmeliyiz

İslam Bayrağını Dünyanın Bütün Kutuplarında Dalgalandıralım

Adaleti Dünyada Yürürlüğe Koyarız İnşaallah

Hareketin Diğer Beldelere İhracı

Dünya Mustazafları Hakkın Verilir Değil, Alınır Olduğunu Bilmelidirler

İslam Yayılacaktır

İslamı Başka Yerlere de Taşıyalım

Bütün Dünya İnsanlarını Bağımsızlaş-tıralım

İslam İnkılabının Nihâi Amacı

İslam Nuru Her Yerde Parlıyor

İslamı İhrac Edelim

Umarım Bütün Dünyayı İslamın Tezahürleriyle Doldururuz

İnkılâbın İhracı, Dünyayı Kurtaracak Olan Müncînın İnkılabına Ortam Hazırlar

Süper Güçler Şunu Bilsinler ki Biz Son Nefesimize Kadar Direneceğiz

İslâmî Adaletin Her Yana Yayılması

Süper Güçlerin Uykularını Kaçıracak, Rahatlarını Bozacağız

İran İslam İnkılâbı Zulüm Saraylarının Yıkılışının Başlangıcı

Biz Tecrübelerimizi İhraç Edeceğiz

İslam Milletleri Arasında İslamın Tahakkuk Bulması İçin Kesin Kararlılık

Saldırganların Zulüm Elini Kıracağız

Siyonizm, Kapitalizm ve Komunizmin Kokuşmuş Kökünü Kurutmak Azmindeyiz

Bizim Asıl Vazifemiz İslamı Dünyaya Yaymaktır

3. BÖLÜM

ZULÜM ALTINDAKİ İNSANLARIN DEĞERLERİNİN ÖRNEĞİ: İSLAM İNKILABI

İran İnkılabı Milletlerin Doğuyla Batıdan Kurtulmayı Düşünmesini Sağlıyor

Hareketimiz Giderek Yayılmaktadır

Umarım Bütün İslam Ülkelerinin Başındakiler Bizzat Halkın Kendi Çocuklarından Olur

İnşaallah İslamın Çehresine Gerilen Örtüler Kalkar

Hükumetler Milletlerin Değişime Uğramasından Korkuyor

İslamın Güneş Misali Işıması Dünyanın Baştanbaşa Doğusuna ve Batısına Vurur İnşaallah

Örnek İran Milleti Bütün Dünyaya Numune

4. BÖLÜM

İNKILABIN İHRACI DERKEN NEYİ KASTEDİYORUZ?

Biz Bu Maneviyatı İhraç Etmek İstiyoruz

Biz Milletlerle Devletleri Barıştırmak İstiyoruz

Biz Süper Güçlerin Ellerinin Müslümanların Servetlerinden Kesilmesini İstiyoruz

Doğru Usullerle Tebliğatta Bulunmak İnkılabın İhracında Önemli Bir Etkendir

Fars Körfezi Devletleri İslam İnkılabının İhracını Engellemek Niyetindeler

İslamı Olduğu Gibi Tanıtalım

Biz Sözlerimizi Dünyaya Duyurmak İstiyoruz

5. BÖLÜM

İNKILABIN İHRAÇ ŞARTLARI, YÖNTEMLERİ VE FAKTÖRLERİ

Milletler İrana İlgi Duyuyor

İslama Uygun Davranmak, İnkılabın İhracı Demektir

İnkılabı, Bizzat Kendi Davranış  ve Ahlakınızla İhraç Edin

Milletler Bizimle Muvafıktır

İslam Cumhuriyetini, Güzel Ahlakınızla İhraç Edin

Meseleleri Dünya İnsanlarına İletin!

İnkılabımızı Dünyaya Tanıtmalıyız!

Mazlumların Sesini Dünyaya Duyurma Yolunda Ciddiyet Gösterin

İran İnkılabının Sâiklerini Gerçek Haliyle Tanıtın

Milletler İnsânî Değerlerle Muvafıktır

Toplumları İslama Davet Edin

Bizim Tebliğatımız Fazla Olmalıdır

Yurtdışına Yönelik Tebliğatın Özel Bir Önemi Var

İslâmî Ahlâk ve Davranış, İnkılabın En Önemli Tebliğidir

Büyükelçilikler İslamı Tebliğle Vazifelidirler

İslamın İhracının Şartı, Vahdetin Korunmasıdır

İnsânî Değerleri Seçmemiz Gerekir

İnsânî Değerlerin İhracı

Niyet İhlaslı Olursa İnkılabın Dalgası Dört Bir Yana Ulaşacaktır

Dünyayı Islah Etmeye Kararlıyız

Diğer Milletlerin Etkilenmesini Sağlayacak Şekilde Çalışmalıyız

Dünya Mustazaflarını İslamın Adalet Devletiyle Âşina

 Kılın

İslamı Diğer Yerlere de Ulaştırın

İslamın Gayelerini Dünya Çapında Gerçekleştirmek.......

6. BÖLÜM

İSLAM İNKILABININ DOSTLARI VE

TARAFTARLARI

Müslümanların Kıyamının Zaferinin Garantisi: Söz

Birliği

İslam Devletinin Diğer Milletlerde de Oluşması

Bu Zafer Diğer İslam Ülkelerine de Sıçrayacaktır

Umarım Mustazaflar Müstekbirlere Galib Olurlar

Hastalığı Olmayanlar İnkılâbın Mesajını Aldılar

İslamın Nuru Mustazaflar Dünyasına Vurdu

İran İnkılabı Dünya Mustazaflarının Ümit Kaynağıdır

Milletlerin İslam Alimlerinden Beklentisi

Hacılar İslam İnkılabının Mesajını Götüren Elçilerdir

İslam İnkılabının İhracının Panoraması

İslam Milletleri, Başlarında Bulunanları İslamın Haysiyetine Saygı Gösterir Hale Getirmelidirler

Tüm İnsanlığın İslam İnkılabına İlgi Duyması

Nur ve Ümid Kapısının Müslümanlara Açılması

7. BÖLÜM

İSLAM DÜŞMANLARI, İSLAM İNKILABININ İHRACINDAN DEHŞET DUYMAKTA

İslâmî Hareket Yobaz Rejimler İçin Bir Tehdittir

İslam Düşmanları Bu Hareketi Ortadan Kaldırmaya Uğraşıyorlar

İslamdan Korkanlar, İslam Cumhuriyetinin İhracından Endişe Duymaktalar

İnkılabımızı Yurtdışında Kötü Gösteriyorlar

İnkılab Başka Yerlere de Geçer Korkusuyla Düşmanların Borazanları Ötmeye Başladı

Süper Güçler Bu Hareketin Merkezî Çekirdeğini Ezmek İstiyorlar

Başka Yerlere de Geçer Korkusuyla İnkılaba Karşı Çıkıyorlar

İslam Ülkelerinin Uyanması Amerika İçin Bir Tehlikedir

İslam Gelişecek Olursa Hainlere Engel Olacaktır

İslam Hükumetlerinin Sükutu

Batıyla Doğu, Çıkarlarının Tehlikeye Düşmesinden Korkuyorlar

İslam Düşmanlarının İnkılab Aleyhine Yalanlar

Uydurması

8. BÖLÜM

İNKILÂBIN İHRACI, GERÇEKLEŞMİŞ BİR FİKİRDİR

İslam Ülkelerinde İnkılabın Sesi Çınlamada

İnkılâbımız İhraç Oldu Bile!

Dünyayı Sömürenlere Karşı Genel ve Köklü Bir İnkılab Gerçekleşir İnşaallah

İran Heryerde Gündemde

İslamın Nüfuz Ve Etkinliği Bölgeyi de Aşmış Durumda

Milletler İrana Aşıktır

Bu Hareketin Dalgası Heryere Ulaşmış Durumda

İslam Dünyanın Dört Bir Yanına İhraç Oldu

İslam Bütün Dünyada Tecelli Etmiştir

Heryerde İslamın Tecellisi

İslamın Işığı İrandan Tüm Dünyaya Ulaşmış Durumda

İslamın Sesi Dünyanın En Uzak Noktalarında bile Yankı Uyandırmıştır

Mekke Hadisesi İslam Dünyasında Büyük Değişimlerin Menşei Oldu

 

 

 تعداد بازدید:  2700