İSLAM İNKILABININ İHRACI-4                 


İSLAM İNKILABININ İHRACI-4

İmam Humeyninin -ks- Eserlerini Tanzim

ve Yayınlama Müessesesi Uluslararası İlişkiler Bürosu

Çeviren: İsmail Bendiderya

4. BÖLÜM

İNKILABIN İHRACI DERKEN NEYİ KASTEDİYORUZ? 

Biz Bu Maneviyatı İhraç Etmek İstiyoruz

Biz bu inkılabı ihraç edeceğiz derken burada, İranda gerçekleşen bu mana ve bu anlamı, bu hakikatleri ihraç edeceğimizi kastediyoruz. Kılıç çekmek, silaha sarılıp, saldırmak gibi bir gayemiz yok bizim. Irak niceden beridir bize saldırıyor işte; ama biz onlara hiç saldırmıyoruz; onlar saldırmakta, biz sadece kendimizi müdafaa etmekteyiz; müdafaa gereklidir zaten. Biz bu inkılabımızı, şu kültürel inkılabımızı, şu islam inkılabımızı bütün islam ülkelerine ihraç etmek istiyoruz. Nitekim bu inkılab ihraç olursa, ihraç olduğu her yerde oranın meselesi hallolmuş olur.

İranın nasıl inkılap yaptığı, şu anda her şeye nasıl hazır olduğu ortada işte; siz de kendi milletlerinizi -böyle- uyandırın. İslamı seven ve ülkesine tutkun olan herkes, İranda gerçekleşen bu ilahi değişimin onların ülkesinde de gerçekleşmesi için kendi milletini uyandırsın; gerçekleştiği yerde mesele halloluverir. İşte o zaman 4 tane fasıdın çıkıp da Mescid-i Aksayı işgal etmesi mümkün olmaz; böyle bir endişeye yer kalmaz artık, mesele halloluverir! Ama eğer bir millet 2 gruba ayrılıyorsa, on gruba ayrılıyorsa, yüz gruba bölünüyor ve herbiri diğerinin tersi istikamette hareket ediyorsa ve baştaki yönetimler de bu tür yönetimlerse; bu düşünce tarzı ve bu yönetimlerle galip olabileceğinizi sanmayın.

Ae, 12/283, t: 18. 5. 1359

***

Biz Milletlerle Devletleri Barıştırmak İstiyoruz

Ne zaman bir mesele çıkacak olsa bizzat halkın harekete geçip önayak olduğu ve devlete destek verdiği; milletin islama hizmete bunca âmede olduğu, islam devletine bunca hizmet verdiği nere var dünyada? İnkılabımızı ihraç etmek istiyoruz derken; bütün islam ülkelerine, hatta müstekbirlerin mustazaflara karşı olduğu bütün ülkelere; devletin zorba, diktacı, katil vb. bir devlet olmadığı ve milletle devletin birbirine düşman kesilmediği bir vaziyeti egemen kılmak istediğimizi söylemekteyiz. Devletlerle milletlerin arasını bulup barıştırmak istiyoruz biz! Devletler dikkat eder de İranın durumunu inceler ve İran milletiyle devleti arasında ne tür bir ilişki olduğunu görürlerse -bundan- etkilenmeyeceklerini sanmam.

Ae, 12/285, t:20. 5. 1359.

Biz Süper Güçlerin Ellerinin Müslümanların Servetlerinden Kesilmesini İstiyoruz

Bizim inkılabımız heryere ihraç edilmelidir derken bu, bizim ülkemizin topraklarını genişletme derdinde olduğumuz gibi yanlış bir yoruma tabi tutulmamalıdır. Biz bütün islam ülkelerini kendimizden biliyoruz; her ülke kendi yerinde kalmalıdır. Bizim istediğimiz; İranda gerçekleşen bu uyanışın, İran milletinin bizzat süper güçlerden uzaklaşmayı tercih edip kendi servet ve kaynaklarını süper güçlerin elinden kurtarması olayının bütün milletler ve bütün devletlerde gerçekleşmesidir. Bizim arzumuz budur! İnkılabımızın ihracının anlamı bütün milletlerin uyanmasıdır, bütün devletlerin uyanmasıdır, yakalandıkları bu durumdan, şu başkalarının egemenliği altında bulunmaktan, bütün servet ve kaynakları yele savrulup giderken kendi fakir yaşıyor olmaktan kendilerini kurtarmalarıdır.

Ae, 13/127, t: 28. 7. 1359.

***

Doğru Usullerle Tebliğatta Bulunmak İnkılabın İhracında Önemli Bir Etkendir

Biz inkılabımızı ihraç etmek istiyoruz derken bunun kılıçla değil, tebliğle olmasını istiyoruz. Komunistlerle diğerlerinin islam aleyhine yaptıkları geniş çaplı propagandaları etkisiz hale getirmek ve islamın herşeyi vardır demek istiyoruz biz; islam bugünkü hırıstiyanlık gibi değildir asla.

Ae. 18/80, t:2. 6. 1362

***

Fars Körfezi Devletleri İslam İnkılabının İhracını Engellemek Niyetindeler

Biz islam heryerde -egemen- olsun ve -heryere- ihraç olsun derken süngü zoruyla ihraç edelim demiyoruz ki; biz bunu davet ve çağrı yoluyla yapmak istiyoruz, davet yoluyla islamı heryere ihraç etmek istiyoruz. Biz islamî bir örnek göstermek istiyoruz; eksiği olsa bile dünyaya bir örnek sergilemek istiyoruz; cani karekterliler dışında, akl-ı selim sahibi herkesin, bütün mazlum milletlerin, islamın neler getirdiğini ve dünyada neler yapmak istediğini anlamasını istiyoruz. Şu mahrumları, şu mazlumları, şu çileler çekenleri kurtarmak isteyen islam ne yapacak onlarla, ne düşünüyor onlar için? Bu arada sizler, Fars Körfezi ülkeleriyle diğer ülkeler, şu islamın İrandan bir adım öteye taşmaması için elinizden geleni yapıyorsunuz, halbuki siz istemeseniz de -islam, artık İran dışına taşmıştır ve taşacaktır da.

Ae, 18/129, 4. 7. 1362

***

İslamı Olduğu Gibi Tanıtalım

Biz islamı ihraç etmek istiyoruz derken bunun anlamı, uçaklara binip diğer memleketlerin tepesine dökülelim demek değildir. Böyle bir şeyi söylemediğimiz gibi, yapmamız da mümkün değil zaten. Mümkün ve yapabileceğimiz şey elimizdeki imkan ve vesilelerle, şu radyo-televizyon, matbuat ve yurt  dışına gidenler vasıtasıyla, islamı olduğu gibi tanıtmaktır. Eğer islam, olduğu haliyle anlatılıp tanıtılırsa herkes tarafından kabul görecektir. İnsanoğlunun fıtratı sağlam bir fıtrattır; hakikat kendisine anlatılırsa, sağlam fıtratı gereği kabul eder, egemen güçler de bundan korkuyor zaten. Binaenaleyh bizim çok büyük bir vazifemiz var; sadece bizim değil, bütün müslümanların; sadece sizin değil, İran içinde ve İran dışında bulunan ve islama inanan bütün kesimlerin büyük bir vazifesi var, o da şu: İslamı olduğu gibi tanıtmak; Allah Tebarek ve Tealânın buyurmuş olduğu haliyle, Kuranımızda ve rivayetlerde olduğu gibi halka ve dünyaya tanıtmak! Bizzat bu binlerce top ve tanktan daha etkili olacaktır. İrşadla elde edilen sonuç, insanların kalbinin çevrilmesi -islama kazandırılması- dır; bu ise islamın hüneridir ancak, islam hükümlerinin hüneridir; topla tankla olacak iş değildir bu.

Ae, 18/243, t:9. 12. 1362.

***

Biz Sözlerimizi Dünyaya Duyurmak İstiyoruz

Biz inkılabımızı ihraç etmek istediğimizi baştan söyledik. İnkılabın ihracı orduları harekete geçirmek değildir, öyle olmaz; bilakis, biz sözlerimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Bunu yapması gereken merkezlerden biri dışişleri bakanlığıdır; -bu bakanlık- İranın ve islamın meselelerini, İranın doğudan ve batıdan neler çektiğini dünyaya duyurmalı, böyle yapmak istediğimizi anlatmalıdır.

Ae, 19/242, t:11. 8. 1364.

 

 تعداد بازدید:  2688