İSLAM İNKILABININ İHRACI-7                 


İSLAM İNKILABININ İHRACI-7

İmam Humeyninin -ks- Eserlerini Tanzim

ve Yayınlama Müessesesi Uluslararası İlişkiler Bürosu

 

Çeviren: İsmail Bendiderya

7. BÖLÜM 

İSLAM DÜŞMANLARI, İSLAM İNKILABININ İHRACINDAN DEHŞET DUYMAKTA

İslâmî Hareket Yobaz Rejimler İçin Bir Tehdittir

soru: Başta Suudi-Arabistan-[1] gelmek üzere yobaz ve irticâî faaliyetlerin inkılab düşmanlarına karşı tavrı nedir?

cevap: Mukaddes îslâmî hareket İranda şah rejimini nasıl tehlikeye düşürüp yoketmeye doğru götürüyorsa, açıktır ki diğer islam ülkelerindeki gerici ve yobaz rejimleri de tehdit etmektedir; bu nedenle, onların şaha destek vermesi tabiidir.

Ae, 3/236, t:2. 9. 1357.

***

İslam Düşmanları Bu Hareketi Ortadan Kaldırmaya Uğraşıyorlar

soru: Arap ve islam dünyasında islam inkılabı için birtakım sorunlar yaratabileceklerini düşünüyor musunuz?

cevap: İslam düşmanları bu hareketi yok etmek için yapmadıklarını bırakmıyorlar, ama Allah Tealânın da yardımıyla mukaddes islâmî hareket, önündeki yolu süratle açmakta ve ilerlemektedir.

Ae, 3/236, t.2.9.1357.

***

İslamdan Korkanlar, İslam Cumhuriyetinin İhracından Endişe Duymaktalar

İslamın gerçekleşmesini istemeyenler, İranda İslam Cumhuriyetinin oluşmasını istemeyenler, islamdan korkan ülkeler, islam cumhuriyetinden korkan ülkeler; islam cumhuriyetinin bu ülkeden diğer ülkelere ihraç olmasından korkmaktadırlar! Onlar, sizi bu yolda durdurmak ve ilerlemenizi engellemek istemektedirler.

Ae, 11/222, t:17.10.1358.

***

İnkılabımızı Yurtdışında Kötü Gösteriyorlar

Hepinizin bildiği gibi, yurtdışında inkılabımızı olduğunun tam tersi bir şekilde yansıtmışlar. İnkılabımızı yavaş yavaş gerçek haliyle yurtdışına ihraç etmeli ve olduğu gibi yansıtmalıyız.

Ae, 13/68, t:19.6.1359.

***

İnkılab Başka Yerlere de Geçer Korkusuyla Düşmanların Borazanları Ötmeye Başladı

Bizim milletimiz bilinçli ve inancında sadık islâmî bir millettir; tüm yurtdışında ve islama karşı olan ülkelerde yapılan zehirli propagandaların bu milleti etkilemesi mümkün değildir. Bu zehirli propagandaların diğer milletleri de etkilemeyeceğini umarım; bu inkılab başka yerlere de geçer korkusuyla telaşa kapılanların ülkemizle islam inkılabına karşı öttürmeye başladıkları borazanlar-dan etkilenilmemesini umarım. Ümid ederim ki milletler uyanır ve bütün bu propagandaların, islamı şuracıkta boğmak ve islamın gerçek haliyle, ne doğu ne batı![2] diyen haliyle başka yerlere de geçmesini engellemek için yapıldığını farkederler.

Ae, 15/119, t:10.6.1360

***

Süper Güçler Bu Hareketin Merkezî Çekirdeğini Ezmek İstiyorlar

Sizler şimdi bütün dünyanın hedefi durumundasınız, yani bu İran İslam İnkılabı dünyada öylesine gündeme gelip kendisini gösterdi ki bütün büyük süper güçleri dehşete düşürdü; bu inkılab gerçek yüzüyle herkesin ilgisini çeker ve islam ülkeleriyle birlikte diğer ülkeleri de günün birinde ellerinden kaçırıverirler korkusuna kapılan süper güçler, bu islamî hareket ve inkılabın merkezî çekirdeği olan burayı -İranı- ezebilmek için çabalamakta, var güçleriyle uğraşmaktalar.

Ae, 15/24-223, t:26.8.2360

***

Başka Yerlere de Geçer Korkusuyla İnkılaba Karşı Çıkıyorlar

İranda gereğince gerçekleşmesin ve İranı ebediyen ellerinden kaçırmış olmasınlar diye ve İrandan başka yerlere de geçip ihraç olur da büyük güçlerin dünyayı sömürmeleri artık mümkün olmaz korkusuyla, bunların tamamı, bu islâmî hareketi yenilgiye uğratmanın peşindeler. Onların size karşı çıkmalarının nedeni budur işte.

Ae, 16/11, t:30.10.1360.

***

İslam Ülkelerinin Uyanması Amerika İçin Bir Tehlikedir

Zamanlarının çoğunu, bu islam cumhuriyetini ortadan kaldırmaya harcıyorlar. Yazılıp söylenenlere göre Amerika cumhurbaşkanı[3] şu savaşa[4] bir son vermenin bir yolunu bulmaya bakmalıyız, çünkü bu savaş Amerikanın lehine işlemiyor artık demiş. Sözde süper güç olduğu söylenen bir ülkenin cumhurbaşkanının itirafını görün işte! Savaş buraya kadar Amerikanın çıkarlarına uygundu, çünkü İslam Cumhuriyetini ortadan kaldırmak için çıkarıldı bu savaş, halbuki şimdi bunun -savaş yoluyla İslam Cumhuriyetini yıkmanın- mümkün olmayacağını anladık, hatta bu, -savaş- İslam Cumhuriyetinin daha fazla gelişmesine ve diğer islam ülkelerinin de uyanmasına yol açacak gibi; o halde -bu savaşın devamı-, Amerika için bir tehlikedir artık ve bundan sonra devam etmesi Amerikanın lehine değildir diye itiraf etiyor işte. Şimdi kalkmış, bu işle ilgilenenlere gelin bu savaşı bir an önce barışa çevirmenin bir yolunu bulun! diye rica ediyor.

Ae, 16/108 t:14,1,1361,

***

İslam Gelişecek Olursa Hainlere Engel Olacaktır

Bugün İranın yaptığı herşey bütün dünyanın, haber  ajanslarının, matbuatının, radyoların ve televizyonların ilgi odağı durumundadır; hepsi bütün dikkatlerini İrana çevirmiş, birşeyler ekleyip yalanlarla yoğurarak İslam Cumhuriyetine darbe indirebilecekleri bir şey aramaktadırlar. Maksatlı kişilerle yaptıkları yüzde yüz yalan röportajlar ve kimi bireyler hakkında asılsız görüşler öne sürmek suretiyle insanların zihnini saptırmak istiyorlar. Propagandalarını pek yoğunlaştırdıkları noktalardan biri de inkılab ve islam mevzuudur. Çünkü islam gelişecek olursa hainlere engel olacaktır, bu apaçık bellidir. Binaenaleyh biz inkılabın ihraç olması gerekir derken heryerde islamın gelişip ilerlemesi gerektiğini kastediyoruz; bizim herhangi bir yere askerî müdahelede bulunmak gibi bir niyetimiz yok!

Ae, 17/39, t:4.7.1361

***

İslam Hükumetlerinin Sükutu

Kitle iletişim araçlarının tamamı İrana karşı saldırıya geçmiş durumda! İrandaki inkılabın heryere ulaşabilmesi halinde kendi işlerinin biteceğini ve artık hiçbir şey yapamayacaklarını çok iyi biliyorlar tabi! Maalesef islam ülkelerinin devletleri ya dikkat etmiyorlar buna, ya da farkındalar, ama birkaç gün iktidarda kalabilmek için sükut etmekte ve onlarla işbirliğinde bulunmaktalar. İnkılabın ve islamın heryere ihraç olabilmesi için onların karşısına dikilmemiz gerekir.

Ae, 18/152, t: 4.8.1362.

***

Batıyla Doğu, Çıkarlarının Tehlikeye Düşmesinden Korkuyorlar

Doğuyla batıdan kim ne derse desin; biz kendi yolumuza devam etmekteyiz ve bu yolu sonuna vardırabileceğimizden ümitliyiz. Onlar bundan rahatsızlar tabi; rahatsızlıklarının nedeni de, bu ülkedeki çıkarlarını artık kaybetmiş olmaları. Diğer ülkelerde de çıkarlarını yitirmekten korkuyorlar. Bu nedenledir ki -ellerinden geldiği kadar- komplo tertipliyor, entrikalar çeviriyorlar ve bundan sonra da çevirmeye de devam edecekler ve Allah Tebarek ve Tealâ da bu komploları boşa çıkaracaktır inşaallah!

Ae, 18/260, t:30.12.1362.

***

İslam Düşmanlarının İnkılab Aleyhine Yalanlar Uydurması

Sizin mesuliyetiniz[5] gerçekten büyük; davranış ve amelleriniz Hak Tealanın huzurunda ve Onun dergahında vuku bulup Allahın evliyalarıyla meleklerinin nezaretinde gerçekleştiği gibi; dünyanın dört bir yanındaki islam ülkelerinden oraya gelen ve muhtemelen islam ve İran düşmanlarına ait kitle iletişim araçlarının geniş propagandalarının etkisi altında bulunan binlerce hacı adayının da gözleri önünde cereyan edecektir. -İslam düşmanlarına ait bu kitle iletişim araçları- her gün sabahtan akşama kadar zamanlarının önemli bir bölümünü hep islam, İran milleti ve bu mazlum ülkeye hizmet veren yöneticiler aleyhine yalan uydurmakla geçirdiler ve halâ da geçirmekteler. Bu -tür yalan ve- propagandalar vasıtasıyla dünya müslümanlarının birçoğunu inandırmak veya en azından onları şüphede bırakabilmek gayesiyle, bu beldenin kıyam etmiş olan halkını, gerçekle hiç bağdaşmayan bir şekilde tanıtıp gösteriyorlar. 

Ae, 20/21, t:16.5.1365.

***


[1] - Suudi: Bugün Arabistan yarımadasına hükmeden Suudi hanedanı kastediliyor. Hicri kameri 1147ye rastlayan miladi 1735ten bu yana Arap yarımadasına egemen edilen Suudi hanedanı, vahabi mezhebine mensup olup Arabistan yarımadasının adını bugün Suudi Arabistan olarak değiştirmişlerdir. Sonradan çıkma batıl bir mezhep olan vahabiliğe göre kendilerinden başka bütün müslümanlar ister sünni, ister şii olsun, kafir ve müşrik olup putperest statüsüne girer! Olanca petrol zenginliğine rağmen bu adanın halkının hala fakir, sefil ve siyasi açıdan da ecnebilere bağlı olmasının yegane nedeni Suudi hanedanının 270 yıldan bu yana süregelen egemenliğidir. Arabistana maddi ve manevî sefalet ve bağımlılıktan başka birşey getirmeyen  Suudi hanedanı uzun yıllar İngiliz sömürüsüne uşaklık etmiş, son dönemde ise Amerika emperyalizminin güdümüne girmiştir.

[2] - Ne doğu ne batı: Kuranda Nur Suresinin 35. ayetinden bir bölüm.

[3] - Amerika cumhurbaşkanı: Dönemin ABD cum. başkanı Ronald Reagan.

[4] - Bu savaş: İslâmî İrana karşı Irak eliyle başlatılan tahmilî savaş.

[5] - Sizin mesuliyetiniz: Beytullahil Haramı ziyarete giden hacı adaylarına hitaben.

 

 تعداد بازدید:  2678