İmam Humeyni (r.a) (7)                 


İmam Humeyni (r.a) (7)

İmam Humeyninin (r.a) Örnek Hayatı 

İmamın Cesareti

  Şevval ayının 25i 1342 (1964) yılında, İmam Cafer-i Sadıkın şehadeti yıldönümünde Şahın özel harekât komandoları köylü kılığında Feyziyye medresesine saldırdılar ve üç gün boyunca halkı ve talebeleri dövdüler. O günün sabahı İmamın evinde merasim olduğunu biliyorlardı bu yüzden toplanan halkı dağıtmak için halkın arasına girerek İmamın evine gittiler. İmam bu durumu görünce kendisi kalkıp Bir kanşıklık çıkarırsanız halka, sizi parça parça etmelerini söylerim dedi. Onlar bunu işitince korkup teker teker dışan çıktılar.

  Şahın askerleri Feyziyye medresesine saldırdığı zaman ben İmamın yanındaydım, Şah askerlerinin medreseye saldırdığı ve bir grubu ikinci kattan aşağı attıklannı, yaşlıları dövdüklerini odalann kapılarını kırdıklannı ve ellerine geçen Kuranlan yaktıklarını ve halka Moğol ordusu gibi davrandıkları haberi geldi. Gün batımına yakın ardı ardına haberler İmamın evine saldırılacağı haberi geliyordu.

  Oradaki arkadaşlardan birisi kalkıp kapıyı kapattı, İmam kapının kapatıldığını anlayınca ayağa kalkarak şöyle dedi Orada çocuklarım olan talebeleri dövsünler ve medreseyi yakıp yıksınlar ama burada benim evimin kapısı kapalı kalsın öyle mi? Sonra evin kapısını açmaları için emir verdi. Daha sonra kendisi kapının önüne giderek dedi ki: Bırakın isteyen herkes gelsin

  Hacı Ahmed şöyle anlatıyor İmamdan şöyle bir soru sordum, Türkiyeye sürgün edilirken uçağa bindiğiniz zaman kendinizi nasıl hissediyordunuz? İmam şöyle cevap verdi: Sizin yanınızda nasıl ise, o zaman da öyle!

  İmam,1343 (1965) yılında yaptığı bir sohbetinde şöyle buyurdu Vallahi ben ömrümde korkmadım beni gece yarısı tutuklayıp götürdükleri zaman onlar korkuyorlardı ama ben onlara teselli veriyordum. Beni tutuklayıp Tahrana götürürlerken önde oturanlardan birisi sağ taraftaki tuz gölünü arkadaşına gösterdi, çünkü devlete karşı şiddetli faaliyet gösteren bazı müminleri o göle atmışlardı. Eİliyle orayı gösterince kastının ne olduğunu anladım, ama ben ne onlarla yola çıktığımda korktum, ne de o gölü gösterdikleri zaman!

  İmam, Şaha karşı ilk konuşmasını yaptığı sıralarda devlet tarafından tehditler çoğalmıştı bazı geceler İmamın tutuklanma ihtimali vardı işte bu yüzden tutuklamak için geldikleri zaman İmamı bulamamaları için yerini değiştirip başka bir yerde uyumasını istiyorduk, Fakat İmam asla kabul etmiyor ve yerini değiştirmiyordu.

15 Hordat gecesi İmamı tutuklamak için geldikleri zaman evde çalışan Meşhedi Aliyi dövdüler. İmam gürültüyü işitince bağırarak şöyle dedi Bu yaptığınız vahşilikler de nedir böyle?, Ruhullah Humeyni benim! Başkalarına neden zarar veriyorsunuz?

  İmam, Ayetullah Hairi ve Ayetullah Burucerdi zamanında İslami faaliyetlerin başında gelirdi.

  Örneğin Ayetullah Burucerdi zamanında gelişen bazı siyasi olaylardan dolayı din âlimleri arasından birinin Şahla yüz yüze konuşması gerekiyordu ve bu âlim diğer âlimlerin sözlerini çok açık ve net bir şekilde Şaha söylemeliydi bu âlim Ruhullah Humeyniden başkası değildi.

  İmam Şahla yaptığı iki görüşmede âlimlerin sözlerini tamamen iletti ve Şahı kullandığı siyasetten dolayı ikaz etti. 14 Hordat 1342 yılında (yani kanlı 15 Hordat olaylarından bir gün önce) Şahın özel harekât komandolan İmamın konuşma yaptığı topluluğu dağıtmak için Kuma gelmişlerdi. Bir grup İmamın yanına giderek şöyle dediler Hayatınız tehlikededir eğer mümkünse bu gün dışan çıkmayın İmam onlara cevabında Hayır herkesin beni görmesi için üstü açık bir jiple konuşmaya gideceğim dedi. /Tebyan

 تعداد بازدید:  2704